Welkom

Hartelijk welkom op de homepage van Montessorischool De Boog in Nieuw-Vennep. Onze school is een vernieuwingsschool, die uitgaat van de ideeën over opvoeding en onderwijs van Maria Montessori. In ons onderwijs is de ontwikkeling van het individuele kind onze leidraad. Daarom wordt het onderwijs vaak individueel gegeven en is het gericht op de vorming tot zelfstandigheid. "Help mij het zelf te doen" is een veelzeggende uitspraak.

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van kinderen én ouders. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen veel zorg en aandacht krijgen en met plezier naar school gaan.  ons gebouw heeft de voorzieningen die nodig zijn om de kinderen op een moderne manier onderwijs te geven. In alle lokalen wordt gewerkt met digitale schoolborden en zijn voldoende computers beschikbaar. De gebouwen en de speelplaatsen zijn licht, veilig, sfeervol en geven kinderen de mogelijkheid om te werken en te spelen. Ontwikkeling van zelfstandigheid en stimuleren van zelfvertrouwen zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs.
Onder het blokje "Montessori" vindt u de uitwerking daarvan op de school. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen "leren" te leren, met plezier naar school gaan en in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken. Ieder kind is anders en daar houden we steeds rekening mee in onze benadering. Hiermee onderscheiden wij ons van andere scholen. Dat wij daarin succesvol zijn gebleken, is terug te zien in de tevredenheidsonderzoeken onder personeel en ouders, inspectierapporten, schoolresultaten de uitstroom naar het voortgezet onderwijs toe en vooral in de houding en het werk van de kinderen. 

Als u in de praktijk wilt zien hoe wij werken, dan bent u van harte welkom voor een rondleiding door de klassen van de school. Belt u voor een informatieve rondleiding? Tel: 0252 675655.

Claar Rekers Directeur Openbare Montessorischool De Boog

Meer weten over Montessorionderwijs? 
Nederlandse Montessorivereniging
Montessorionderwijs in beeld

Agenda

18 december  -   19.30 MR
20 december  -   Ouderkoffiecafé
21 december  -   8.30 kl.ov. overblijf
21 december  -   12.00 iedereen vrij BSO open
21 december  -   17.00-18.30 kerstdiner
22 december  -   12.00 iedereen vrij BSO open
05 januari  -   Nieuwsbrief 9

Laatste foto's

IMG_1155
IMG_1154
IMG_1152

Schoolnieuws

Open dag
Meerradio
Dag van de leraar
Montessori Europe
Op tijd komen
Kinderboekenweek
Trakteren
Kinderboekenweek