Welkom

Welkom op de website van Openbare Montessorischool De Boog.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren te leren, met plezier naar school gaan en in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken. Ieder kind is anders en daar houden we steeds rekening mee in onze benadering. Hiermee onderscheiden wij ons van andere scholen. Dat wij daarin succesvol zijn gebleken, is terug te zien in de tevredenheidsonderzoeken onder personeel en ouders, inspectierapporten, schoolresultaten de uitstroom naar het voortgezet onderwijs toe en vooral in de houding en het werk van de kinderen. 

Onze school is een vernieuwingsschool, die uitgaat van de ideeën over opvoeding en onderwijs van Maria Montessori. In ons onderwijs is de ontwikkeling van het individuele kind onze leidraad. "Help mij het zelf te doen" is een veelzeggende uitspraak. Ontwikkeling van zelfstandigheid en stimuleren van zelfvertrouwen zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs.

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van kinderen én ouders. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen veel zorg en aandacht krijgen en met plezier naar school gaan.  Ons gebouw heeft de voorzieningen die nodig zijn om de kinderen op een moderne manier onderwijs te geven. De gebouwen en de speelplaatsen zijn licht, veilig, sfeervol en geven kinderen de mogelijkheid om te werken en te spelen.
Onder het blokje "Montessori" vindt u de uitwerking daarvan op de school.

Als u in de praktijk wilt zien hoe wij werken, dan bent u van harte welkom voor een rondleiding door de klassen van de school. Belt u voor een informatieve rondleiding? Tel: 0252 675655.

Claar Rekers Directeur Openbare Montessorischool De Boog

Meer weten over Montessorionderwijs? 

http://www.kiezenvoormontessori.nl/

Montessorionderwijs in beeld

Schoollied 'Hier op De Boog'
Klik hier voor de tekst met akkoorden van het schoollied
Klik hier voor de mp3 van het schoollied

 

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.
6c32737604fdb3f5ec51e0e4959ef7cab45a6f11c1cd487825eca8761b3c82c6[1]
6e4c83865a5a0f2be1cff31ecaecae79a5c8b30fd382ad333cf77a4d069afa2e[1]
3e3d395b3e022d09907ba203675950ec6099d045296e3290bd9367e3945fa75c[2]