Welkom

Welkom op de website van Openbare Montessorischool De Boog.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren te leren, met plezier naar school gaan en in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken. Ieder kind is anders en daar houden we steeds rekening mee in onze benadering. Hiermee onderscheiden wij ons van andere scholen. Dat wij daarin succesvol zijn gebleken, is terug te zien in de tevredenheidsonderzoeken onder personeel en ouders, inspectierapporten, schoolresultaten de uitstroom naar het voortgezet onderwijs toe en vooral in de houding en het werk van de kinderen. 

Onze school is een vernieuwingsschool, die uitgaat van de ideeën over opvoeding en onderwijs van Maria Montessori. In ons onderwijs is de ontwikkeling van het individuele kind onze leidraad. "Help mij het zelf te doen" is een veelzeggende uitspraak. Ontwikkeling van zelfstandigheid en stimuleren van zelfvertrouwen zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs.

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van kinderen én ouders. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen veel zorg en aandacht krijgen en met plezier naar school gaan.  Ons gebouw heeft de voorzieningen die nodig zijn om de kinderen op een moderne manier onderwijs te geven. De gebouwen en de speelplaatsen zijn licht, veilig, sfeervol en geven kinderen de mogelijkheid om te werken en te spelen.
Onder het blokje "Montessori" vindt u de uitwerking daarvan op de school.

Als u in de praktijk wilt zien hoe wij werken, dan bent u van harte welkom voor een rondleiding door de klassen van de school. Belt u voor een informatieve rondleiding? Tel: 0252 675655.

Claar Rekers Directeur Openbare Montessorischool De Boog

Meer weten over Montessorionderwijs? 

http://www.kiezenvoormontessori.nl/

Montessorionderwijs in beeld

 

Agenda

23 mei  -   Toets en check
23 mei  -   Entreetoets gr. 7
27 mei  -   Toets en check
27 mei  -   Entreetoets gr. 7
27 mei  -   Nieuwsbrief 17
30 mei  -   Hemelvaart
31 mei  -   vrij
31 mei  -   school en BSO gesloten
03 juni  -   Toets en check
03 juni  -   Klein overleg overblijf
437f34b792dc6af7a764870188e5f9c45f05c2b7e2cae99c2c6d89f7644c8dbb[2]
a009da87db3f4e6b1bed9b21ba7c146aa6bd94805e4a7c24000c2d5145af7acc[1]
ce6908c27dc877df725bd13102b9ae65fdb537e9bdb0cb5f753cc4e487d3bd9f[1]

Schoolnieuws

Open dag 2019
Open dag 2018
Lekker gezond!
Open dag
Meerradio
Dag van de leraar
Montessori Europe

Nieuwsbrieven