Op deze pagina kunt u informatie lezen van de Ouderraad(OR) van de Boog. De Ouderraad is bereikbaar via or@montboog.nl.

De Ouderraad

De ouderraad coördineert  verschillende ouderactiviteiten in diverse werkgroepen zoals de werkgroep bibliotheekbeheer, feestcommissie,oog voor de omgeving
De ouderraad biedt  hulp bij o.a. de organisatie van de koningsspelen en de sportcommissie.

 De ouderraad heeft een eigen statuut en is verantwoordelijk voor het verwerven en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.  De ouderraad legt daar jaarlijks in september verantwoording voor af in de algemene jaarvergadering van de school in een exploitatieoverzicht van het afgelopen jaar en een begroting voor het lopende schooljaar.

De Ouderraad bestaat op dit moment uit 1 leerkracht en een zestal enthousiaste ouders. Dit schooljaar bestaat de Ouderraad uit de volgende personen:

Cor v.d. Lans: Voorzitter. Vader van Tess.
Linda Edam:penningmeester. Moeder van Britt 
Manon Leeflang: secretaris, moeder van Skyler
Madeleine Schreurs: alg. lid. Moeder van Merel en Roosmarijn
Petra de Jong: als. lid. Moeder van Charlie en Dean

Kim Rietveld: Teamlid de Boog


     


36e1cff88f0467dedca9b9a993c738677f8adc62c72e09128b9c1cd7957a3d06[1]
7118d3680b9147689a6ac6ffcbdf1b8ef069a04dbe1efbd100890aba9225f5a5[2]
b0c26206dd3b17dadc29ad5d3c2e5f64105427234e00b398c6012961d71a6b51[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.