Tussenschoolse opvang (overblijf):

Onze school werkt met een continurooster met vijf gelijke dagen. Dit betekent dat alle kinderen alle schooldagen op school overblijven. Zij lunchen met de leerkracht in de klas en spelen een half uur buiten onder leiding van de overblijfkrachten zodat de leerkrachten een half uur pauze hebben. 

De bijdrage voor de tussenschoolse opvang is een vrijwillige bijdrage binnen de ouderbijdrage.  De ouderrad legt jaarlijks financieel verantwoording af over de inkomsten en de uitgaven op de jaarvergadering. 

De overblijfkrachten krijgen een vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op de wettelijke regels.
Een overblijfkracht van 23 jaar en ouder krijgt € 4,50 per uur. per maand mag het bedrag niet boven de 150,- uit komen en per jaar mag maximaal 1500 euro worden uitgekeerd. Tot 23 jaar is het uurbedrag 2,50.
Het onderstaande formulier wordt gebruikt door de overblijfkrachten om hun uren maandelijks te verantwoorden.
Formulier vrijwilligersvergoeding overblijf De Boog.xls

b0c26206dd3b17dadc29ad5d3c2e5f64105427234e00b398c6012961d71a6b51[1]
437f34b792dc6af7a764870188e5f9c45f05c2b7e2cae99c2c6d89f7644c8dbb[2]
ce6908c27dc877df725bd13102b9ae65fdb537e9bdb0cb5f753cc4e487d3bd9f[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.