Beeldende Vorming

Onze beeldende vorming-leerkracht Els van Groenigen geeft alle kinderen vanaf groep drie les. Tijdens deze lessen krijgen de kinderen vanuit vastgestelde leerlijnen opdrachten om vaardigheden en technieken op het creatieve vlak te ontwikkelen. Hun creatieve uitingen worden op de gangen tentoongesteld.

Muziek

Van 2016-2017 tot en met 2018-2019 werken we met een subsidie van Impuls Muziekonderwijs samen met Pier K en zangexpres aan het aan het structureel vorm en inhoud geven van muziekonderwijs in alle klassen. Doel is dat de kinderen gedurende hun basisschoolperiode wekelijks muziekactiviteiten doen als onderdeel van het onderwijsprogramma. De school streeft naar samenhang en verbinding tussen de inhoud van de muziekleerlijn en de overige activiteiten.

Boogtheater

Ongeveer 1 x per maand organiseren we op woensdagmiddag het Boogtheater. Tijdens het Boogtheater mogen de groepen bij toerbeurt een voorstelling maken en opvoeren voor de hele school en wordt het voorprogramma verzorgd door een andere groep. De bedoeling is dat het leuk is voor zowel de spelers als de toeschouwers. De ouders van de klas die het hoofdprogramma verzorgt, worden uitgenodigd de voorstelling bij te wonen.

Culturele activiteiten

We nemen deel aan het kunstmenu. Dit is een door de gemeente gesubsidieerd aanbod van culturele activiteiten, die veelal vanuit Pier K worden georganiseerd. De kinderen bezoeken voorstellingen en er komen kunstenaars op school om met de kinderen te werken.

Ieder jaar kiezen we een discipline die centraal staat. In 2016-2017 is dat Kunst en Media.


b8bd0c6ec05a6393ee61c88fa5d5efee07dc1bec916a493f9a4506237ae47270[1]
6c32737604fdb3f5ec51e0e4959ef7cab45a6f11c1cd487825eca8761b3c82c6[1]
437f34b792dc6af7a764870188e5f9c45f05c2b7e2cae99c2c6d89f7644c8dbb[2]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.