Wetenschap en techniek

Op obs De Boog wordt tijd en aandacht besteed aan wetenschap en techniek.
In een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 worden lessen wetenschap en techniek verzorgd.
De wijze waarop De Boog hier inhoud aangeeft, heeft er voor gezorgd dat de Boog een officiele VTB school is voor Wetenschap en Techniek. En een officiele VTB school word je als je voldoet aan de volgende einddoelen:

Er is een doorgaande leerlijn voor wetenschap en techniek in ten minste twee groepen.  

 • Er zijn afspraken gemaakt en vastgelegd m.b.t. de uitvoering van de doorgaande leerlijn. 

 • Leerlingen maken, ontwerpen, testen en/of analyseren hun eigen producten, en/of er worden excursies gemaakt, en/of gastdocenten uitgenodigd, en/of leerlingen maken gebruik van internet.  

 • De school heeft doelen voor wetenschap en techniek vastgelegd en toetst deze doelen.  

 • Wetenschap en techniek staan in het schoolplan beschreven.  

 • Er is voldoende tijd, materiaal, ruimte en er zijn voldoende kundige mensen voor wetenschap en techniek.  

 • Er is een techniekcoördinator/techniekteam aangewezen en/of wetenschap en techniek ‘leeft’ in het schoolteam.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7118d3680b9147689a6ac6ffcbdf1b8ef069a04dbe1efbd100890aba9225f5a5[2]
60048209e035d7d8e96cad73192597cdf0d95b535dc44d242726f86c3f7f8839[1]
6c32737604fdb3f5ec51e0e4959ef7cab45a6f11c1cd487825eca8761b3c82c6[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.