Aanmelding en toelating

Inschrijven

Montessorischool De Boog valt onder het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Het gaat om openbaar onderwijs waarvoor de toelating van kinderen wettelijk is geregeld.

Als ouders geïnteresseerd zijn in de school is het gebruikelijk een afspraak te maken voor een oriënterend bezoek. U krijgt daarin informatie over de school en we lopen een rondje door de school. Na het bezoek kan een kind worden aangemeld als met het inschrijfformulier.

Voor kinderen die al op een basisschool zitten, wordt voor dat ze kunnen worden ingeschreven contact opgenomen met hun huidige school. We maken dan de afweging of een overstap in het belang is van de ontwikkeling van het kind.

Kinderen met extra zorgbehoefte kunnen worden aangenomen op school of er zal door het bestuur voor een passende plaats worden gezorgd, als de zorgbehoefte niet in overeenstemming is met de mogelijkheden van de school.

Om ervoor te zorgen dat de school niet groter wordt dan het gebouw aankan, hebben we een aannamestop als we het maximum aantal leerlingen in een leerjaar hebben bereikt. We zullen dan indien gewenst, zorgen voor een plaats op een andere school voor openbaar onderwijs in de buurt.

Kinderen die verhuizen en al op een montessorischool zaten, zullen met voorrang worden aangenomen op De Boog.

Schorsing

Het komt eigenlijk nooit voor, maar toch is het van belang de formele regelgeving rondom het schorsen van kinderen vast te leggen voor alle betrokkenen.

De teamleden van De Boog benaderen de problematiek rondom het gedrag van kinderen op een positieve manier en in nauw overleg met de ouders. Gezamenlijk wordt gezocht naar adequate oplossingen, die voor alle betrokkenen acceptabel zijn.

Indien echter ongewenst gedrag van een leerling bij herhaling voorkomt op een wijze die niet te tolereren is op een basisschool, kan de directie besluiten de betreffende leerling de toegang van de school gedurende één of meerdere dagen te ontzeggen.

De ouders worden in de gelegenheid gesteld om hun visie op incidenten en handelingen te geven. Het verweer van de ouders wordt meegenomen in de besluitvorming door de directie van de school. Ook tegen dit besluit kunnen de ouders in beroep gaan bij de vertegenwoordiging van het bestuur van de school.

7514116b02236fcb8e5fbfd569d087144694cb7d14eb13e2925d150f5d024a0c[1]
3e3d395b3e022d09907ba203675950ec6099d045296e3290bd9367e3945fa75c[2]
b0c26206dd3b17dadc29ad5d3c2e5f64105427234e00b398c6012961d71a6b51[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.