Alle kosten op een rijtje

De vrijwillige ouderbijdrage

De Ouderraad van De Boog vraagt u ieder jaar om een ouderbijdrage. Het bedrag van ca 100 euro wordt geïnd door de school.
De bijdrage bestaat uit twee delen: ca 60 euro voor het overblijven en ca 40 euro voor activiteiten. 

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel noodzakelijk om de kosten voor het overblijven te dekken en om activiteiten te bekostigen die een bijdrage leveren aan een prettig schoolklimaat. Denk hierbij aan activiteiten als de viering van Sinterklaas, Kerst en lentefeest, maar ook aan sportactiviteiten en kunst en cultuur.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt ouders verzocht de bijdrage te betalen. Het is ook mogelijk om in overleg de bijdrage in termijnen te betalen. Voor kinderen die later instromen wordt een aangepaste bijdrage voorgesteld.

De overblijfbijdrage wordt beheerd door school. De activiteitenbijdrage wordt beheerd door de Ouderraad. School en ouderraad verantwoorden de uitgaven jaarlijks tijdens de Algemene Ouderavond.

Het schoolzwemmen

Een groot deel van de kosten voor het schoolzwemmen wordt gesubsidieerd door de Gemeente Haarlemmermeer hierdoor zijn de lessen ongeveer 40% goedkoper dan lessen na schooltijd en is het vervoer gratis. De ouders van de deelnemende kinderen betalen een verplichte bijdrage die voor 2019-2020 is vastgesteld op 195, - voor een jaar schoolzwemmen. Het is geen verplichte activiteit. Mocht u afzien van deelname, overlegt u dat dan met de directeur. In het zwemboekje staan de afspraken over restitutie van lesgelden bij ziekte.

Schoolreisjes

De verplichte kosten van het schoolreisje worden dit cursusjaar begroot op € 25, - voor de groepen 1 t/m 5 en op € 60 voor de groepen 6,7 en 8. De verantwoording van de uitgaven kunt u na afloop van de reis inzien bij de directeur.

Excursies

De klassen gaan regelmatig op excursie. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en de kunstsubsidie is hiervoor een bedrag gereserveerd.

EHBO lessen

Voor de EHBO lessen voor de achtste groepers wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd van € 10,00 per kind.

Problemen met betalen

Als er problemen zijn met de betaling van één van bovengenoemde posten kunnen ouders contact opnemen met de directie van de school, met de gemeente en/of met Stichting Leergeld.

Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Bij een beperkte inkomenssituatie van hun ouders of verzorgers kunnen de kinderen onvoldoende deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt deze kinderen kansen en laat hen meedoen.

Ouders en verzorgers die wonen in de gemeente Haarlemmermeer met maximaal 110% van het minimum inkomen, kunnen bij Leergeld Haarlemmermeer hulp aanvragen via het aanvraagformulier. Dit kan variëren van de aanvraag voor schoolse- en buitenschoolse activiteiten, lessen op cultureel en muzikaal gebied, zwemlessen tot eventueel hulp in natura.

Website:

http://www.meerleergeld.nl  U kunt leergeld telefonisch bereiken op: 06-29352218 of via e-mail: info@meerleergeld.nl.

Het kantoor is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 13:00 tot 16:00 uur.

Leergeld Haarlemmermeer kent een nauwe samenwerking met de Gemeente Haarlemmermeer en verwijst de aanvragers altijd eerst door naar de voorliggende voorzieningen die de gemeente al biedt. 

d508d04ff6f11972de6f72334a83ec26c230e0b0e67f557e25e0ebcd07fed877[2]
87a234330333d81a699964576a845b565140dfc0b230e64103ff0f34a152898b[1]
ce6908c27dc877df725bd13102b9ae65fdb537e9bdb0cb5f753cc4e487d3bd9f[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.