De school

Het gebouw

De Boog ligt aan de Johannis Bogaardstraat, een rustige parallelstraat van de Eugenie Prévinaireweg in het centrum van Nieuw -Vennep. Om de school heen is veel groen.

Het gebouw vierde in 2015 haar 50e verjaardag. Het is een aansprekend, en licht gebouw met ruime speelruimte er omheen.

Met onze 260 leerlingen in elf klassen passen we precies in ons gebouw. Naast klaslokalen hebben we een aula die als atelier, bibliotheek, theaterzaal en BSO wordt gebruikt. In de hallen zijn verschillende speel- en werkplekken.
naast de school is het scoutinggebouw van Kagiwepi dat wij van maandag t/m vrijdag gebruiken voor onze eigen BSO en de peuterspeelzaal.

Voor de onderbouw is in het gebouw een speellokaal waarin gegymd kan worden. De kinderen van de midden- en bovenbouw sporten in de gymzaal in Linquenda.

Voor de groepen 1 en 2, de onderbouw, is een omheind speelplein tussen de bomen in de tuin achter de school. In de zandbak, op de klimrekken, schommels, karren en met allerlei speelmaterialen is er heel wat te beleven. De groepen 3 tot en met 8, de midden- en bovenbouw, hebben een groot speelplein aan de voorzijde van de school. Hier zijn verschillende sport- en spelmogelijkheden en ook rustige hoekjes aanwezig. Beide speelplaatsen bieden een veilig en uitdagend speelterrein voor de kinderen.

Kinderen

Op De Boog zitten kinderen uit alle wijken van Nieuw- Vennep en de omliggende dorpen. Ouders hebben het ervoor over een eindje om te fietsen voor het onderwijs op De Boog

De openbare identiteit

Montessorischool De Boog is een openbare school. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Ons streven is dat de kinderen nu en later met vertrouwen, openheid en inzicht samen leven en werken. Om dat te bereiken besteden we veel aandacht aan normen en waarden, diversiteit en begrip voor levenswijzen en –overtuigingen. In iedere klas zitten kinderen van verschillende leeftijden met eigen voorkeuren, achtergronden en kwaliteiten. Het omgaan met en genieten van verschillen is op school vanzelfsprekend.

De organisatie

Alle 22 openbare scholen in de Haarlemmermeer worden bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (Sopoh). Sopoh verzorgt op de scholen eigentijds onderwijs, waarbij plezier in leren voorop staat. Kinderen en medewerkers vinden het fijn om goede prestaties te leveren en een plezierige leeromgeving draagt bij aan goede prestaties. De basis in het vormgeven van ons onderwijs is gebaseerd op de kernwaarden die gelden in het openbaar onderwijs.

•           Iedereen welkom

•           Iedereen benoembaar

•           Wederzijds respect

•           Aandacht voor waarden en normen

•           Democratische organisatie

•           Vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing

In alle SOPOH scholen staan de genoemde kernwaarden centraal waarbij er ruimte is om vanuit eigen pedagogische uitgangspunten invulling te geven aan de visie van de school. Zo is De Boog een Montessorischool. De SOPOH heeft uitgangspunten en doelen vastgelegd in een koersplan. De Boog baseert daarop haar schoolplannen en jaarplannen. De directie stelt in samenwerking met het team het plan op. De medezeggenschapsraad ondertekent het. Jaarlijks wordt het schoolplan geëvalueerd, zo nodig bijgesteld en wordt een nieuw schoolplan geformuleerd op basis van deze evaluatie.

437f34b792dc6af7a764870188e5f9c45f05c2b7e2cae99c2c6d89f7644c8dbb[2]
6c32737604fdb3f5ec51e0e4959ef7cab45a6f11c1cd487825eca8761b3c82c6[1]
b233619a6badbca8edc2f6f744b854b546e84c3ca44abe3ca73403ea87696b19[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.