Montessori

Aansluiten bij de ontwikkeling

Kinderen maken in de basisschool een grote ontwikkeling door. Ze doen dat in een eigen tempo. In het montessorionderwijs streven we ernaar optimaal aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind zodat het een omgeving, taken en uitdagingen heeft waarmee het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Ruimte bieden

We bieden ruimte aan de eigen ontwikkelingskracht en leergierigheid van het kind. Het kind ontwikkelt zich - onder begeleiding van de leerkracht - vooral zelf.

Heterogene groepen

Op De Boog werken we zoals dat gebruikelijk is in het montessorionderwijs heterogene groepen met kinderen van 2 tot 3 leerjaren samen in een klas. Kinderen van groep 1-2 (4-6 jaar) zitten in de onderbouwgroep. Kinderen van groep 3-4-5 (6-9 jaar) zit in de middenbouw en de groepen 6-7 en 8 (9-12 jaar) zitten in bovenbouwklassen. Op deze manier maken we een proces van continu leren en ontwikkelen mogelijk.  Kinderen kunnen met en van elkaar leren, hulp bieden aan anderen en ze zien wat nog gaat komen en wat al is geweest. 

Zin hebben in leren

Montessorionderwijs betekent vooral voor het kind "zin in school en leren hebben". Ieder kind beleeft zijn succes vanuit zijn mogelijkheden. Het is de bedoeling dat de kinderen gemotiveerd worden door het werk zelf om hun uiterste best te doen.  Omgaan met vrijheid
We gaan er vanuit dat kinderen - die zelf hun keuze leren maken - ook meer plezier aan hun werk beleven. Daardoor kunnen ze allerlei zaken beter onthouden en ook toepassen. Leren is vooral leuk om te doen!

Omgaan met verschillen

De Montessorischool onderscheidt zich door een individuele benadering naar de kinderen toe. Kinderen werken bij ons in hun eigen tempo. Elk kind is anders en werkt ook anders. We bieden passende mogelijkheden aan snelle leerlingen en ook aan leerlingen die meer tijd nodig hebben. We streven succes na door het stellen van individuele normen aan het kind. We kennen geen algemene klassen-norm waaraan alle kinderen moeten voldoen. Verschillende kinderen leveren verschillende prestaties, ieder kind op zijn eigen niveau.

Een krachtige leeromgeving.

De kinderen werken in een op hun leeftijdsgroep aangepaste, stimulerende leeromgeving. Hier leren ze met uitdagende materialen, opdrachten  en lessen.

Uitdagende materialen

Wij dragen zorg voor een fijne en rijke leeromgeving met materialen die het kind helpen in zijn ontwikkeling. Naast de Montessori-materialen gebruiken we methodes en ICT-middelen en aanvullende materialen. het handelen met materialen vormt de basis van het leren. 

Zelfstandigheid

De nadruk ligt in ons onderwijs op zelfwerkzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, samenwerking en de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Ieder kind is anders en krijgt een passende benadering. Respect wordt op die manier een betekenisvol begrip.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Wij bieden de kinderen binnen de voor hen nodige grenzen vrijheden die nodig zijn om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen mogen zelf een keuze maken uit de leermiddelen waardoor ze omringd worden (keuzevrijheid). En ze mogen daarmee zo lang werken als ze willen (tempovrijheid).
Ze zijn zelf de maat voor wat ze presteren: iedereen doet datgene wat hij kan zo goed mogelijk naar eigen vermogen (niveauvrijheid). In de groep mogen kinderen zelf het materiaal uit de vaste plaats in de kast gaan halen en het er na gebruik weer in terug zetten (bewegingsvrijheid). We geven het kind ook verantwoordelijkheid. De leerkracht heeft daarin de rol van begeleider. De leerkracht blijft eindverantwoordelijke en is aanspreekbaar op de ontwikkeling van het kind. Als het nodig is dan wordt het kind door de leerkracht bijgestuurd in zijn keuzes. Bij een rondleiding door de school zijn ouders vaak verbaasd over de discipline in onze klassen. Elk kind werkt zelfstandig en op zijn eigen niveau aan zijn werkjes vanuit een georganiseerde klas. Dat is de rode draad in de groepen 1 t/m 8. Bij een rondleiding in de school kunt u die rode draad ook zelf vaststellen.

De rol van de leerkracht

De leerkracht is de begeleider van het leren van de kinderen. Zij helpt het kind in de ontwikkeling. Ze kijkt wat nodig is, stimuleert, geeft instructie, helpt plannen en organiseren, zorgt voor een rijke en passende omgeving en legt de voortgang vast.
Een Montessorileerkracht op heeft naast de bevoegdheid tot onderwijzer een Montessoribevoegdheid. Daartoe is een tweejarige opleiding gevolgd.

Voortgezet onderwijs

Kinderen die zelfstandig hebben leren werken, zijn kansrijker op het voortgezet onderwijs. Onze kinderen hebben leren plannen en hebben de verantwoordelijkheid ontwikkeld voor hun werk en voor hun gedrag.
87a234330333d81a699964576a845b565140dfc0b230e64103ff0f34a152898b[1]
7514116b02236fcb8e5fbfd569d087144694cb7d14eb13e2925d150f5d024a0c[1]
b0c26206dd3b17dadc29ad5d3c2e5f64105427234e00b398c6012961d71a6b51[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.