Wie werken er op De Boog

Directie
        Claar Rekers
Onderbouw
        A: Roos Rooswinkel en Lara Mars van Brero
        B: Sanna Rozemeijer en Joke Loos
        C: Geesje Wijnen
Middenbouw
        D: Monique Mosterd en Marsja Hensen
        E: Ingeborg Kat en Nelly Loos
        F: Kim Rietveld en Nelly Loos   
        G: Eline van Delden en Nelly Loos
Bovenbouw
        H: Renée Wustenhoff en Debbie Timmer
        I: Rosa Caarls
        J: Margriet de Boom en Debbie Timmer
        K:Josephine Bakker
Intern begeleider
        Daisy Walburg
Remedial teaching en extra ondersteuning
          Marsja Hensen
          Laura Vos
          Solange Hop
Shirley van der Hoorn
Gymnastiek
        Sandra Kwaks
Beeldende vorming 
        Els van Groenigen
Administratie
         Sandra Ivens
 Leerling ondersteuning
        Laura Vos
Concierge
         Hamid Hafid
Voor-, tussen- en naschoolse opvang
         Sandra Ivens(Coördinator)
         Nilufer Bozkurt
         Khatera Ahmadi
         Dikra El Khamichi
         Synia van Berkel
         Marjolijn Rutte


          

         

        
        


d508d04ff6f11972de6f72334a83ec26c230e0b0e67f557e25e0ebcd07fed877[2]
7118d3680b9147689a6ac6ffcbdf1b8ef069a04dbe1efbd100890aba9225f5a5[2]
60048209e035d7d8e96cad73192597cdf0d95b535dc44d242726f86c3f7f8839[1]

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.